Zmena fakturačných údajov

11.11.2015 15:55

Pozor zmena fakturačných údajov.

Obchodné meno
Ingrid Chalupková
IČO
41270614
Miesto podnikania
97667 Závadka nad Hronom, Mierová 44